Intervisiegroep opstarten?

Topvrouwen begeleidt en creërt veilige professionele intervisiegroepen. Want wij kennen en verbinden 750 vrouwen in de techniek.

Binnen Topvrouwen Bouw & Infra zijn er regelmatig aangeslotenen die BEHOEFTE hebben aan intervisie. We zien dat het moeite kost dit op starten en het blijft dan de vraag met wie ze dit het beste kunnen doen. het vinden van vrouwen binnen de techniek met óók nog eens diezelfde behoefte, die liggen niet voor het oprapen.
Topvrouwen Bouw & Infra helpt jou een intervisiegroep opstarten!

Wij kennen 750 vrouwen binnen de techniek, om deze reden willen wij onze netwerkorganisatie inzetten. Zowel in het helpen creëren, als in het onder begeleiding opstarten van een professionele intervisie.


Hieronder vind je wat Topvrouwen kan betekenen bij intervisie en op welke manier wij invulling hier aan geven.

Als netwerkorganisatie ondersteunen wij dit initiatief door:

  • vrouwen binnen het netwerk met eenzelfde behoefte aan elkaar te verbinden
  • maken we de werving voor de intervisiegroep openbaar binnen de groep aangeslotenen aan topvrouwen
  • bieden wij onze inspiratieruimte kosteloos aan voor intervisiebijeenkomsten
  • faciliteren wij eventuele ondersteuning door een intervisieleider
  • beantwoorden wij mogelijke hulpvragen en reiken wij waar nodig intervisiemethodieken aan
  • een broedplaats te zijn en het helpen opstarten onder begeleiding, daarna gaat de groep zelfstandig verder

 

Wat is intervisie precies?

Intervisie is een gestructureerd gesprek over praktijkcasussen, dilemma'sen eventueel over professioneeel persoonlijke vraagstukken zoals leiderschap en vormgeven vn ambities, tussen mensen die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied.

 

 

Kenmerkend voor een intervisiegroep:

Er zijn geen gezagsverhoudingen binnen de groep, in die zin dat er geen leidinggevenden van deelnemers aanwezig zijn. Ook zijn de deelnemers van ongeveer hetzelfde kennis- of ervaringsniveau. Onderwerpen binnen de samenkomsten zijn de werkzaamheden en de daaraan gerelateerde uitdagingen, met als doel dat de deskundigheid van de betrokkenen wordt vergroot, mensen beter in hun vel zitten en daardoor de kwaliteit van het werk verbetert.

 

Intervisie is iets waar je “instapt”. Wat houdt deelname in?

 

Welke professionele en persoonlijke groei mag je na een 1e intervisie jaar verwachten?

 Aanvraagformulier
Intervisiegroep

In onderstaand formulier staat jouw persoonlijke aanvraag omschreven. (Deelnemend aangesloten bij Topvrouwen Bouw & Infra.)

Vul hieronder de profielomschrijving in als aanvrager van de nieuwe intervisiegroep

Ja ik heb goed gelezen op de website wat intervisie voor Topvrouwen Bouw & Infra inhoud.
Anders:
zes plus drie =

* Deze velden zijn verplicht.
TERUG. naar HOME