Verslag Olga Hansen: Politiek café Nieuwegein

Opmars van vrouwen aan de top is onvermijdelijk. Dominante man als baas heeft langste tijd gehad.

Zoals het thema al deed verwachten was dit Politiek Café levendig, betrokken, erg interactief en werd er veel gelachen. Druk was het ook. Ondanks de voorjaarsvakantie en een, volgens kenners, bijzonder mooie voetbalavond zat de zaal van Green Village bomvol. Na het voorstellen van de spreekster Nina van Arum, initiatiefneemster en adviseur van het zakelijk netwerk “Topvrouwen Bouw & Infra” en de genodigde Nieuwegeinse vrouwen, Betsy de Keizer, Renée Blom en Dorathé van Doorn, kwamen eerst de gebruikelijke ja/nee stellingen aan bod. De stellingen, leidraden voor de rest van de bijeenkomst, werden vlotjes behandeld door presentator René Hansen en het nieuwe gezicht Isabel Oostenburg. Isabel, ambitieus en vrouw, dus deze avond helemaal op haar plaats, gaat eventueel gespreksleider Jan van Hoeflaken opvolgen, die aan het eind van dit seizoen stopt als presentator van het Politiek Café.

Het woord was aan Nina van Arum, die langs haar neus weg even opmerkte dat ze een beetje op haar woorden zou passen omdat ze na afloop hier nog graag wat wilde netwerken, sprak de hoop uit dat het een zeer interactieve avond zou worden. Van Arum is werkzaam bij Trivoor Bouw & Infra, een landelijk opererend adviesbureau, als adviseur en begeleidster van vrouwen op hun weg naar een topbaan. Het netwerk “Topvrouwen Bouw & Infra” is ontstaan uit de behoefte van de in deze sector werkzame vrouwen om op professioneel niveau ervaringen te delen en inspiratie en kennis op te doen. Met elkaar wordt het banenaanbod gedeeld en is meer diversiteit en rendement binnen de sector het doel. Verwijzend naar het onderwerp van de avond wilde ze even inzoomen op de dominante baas en stelt dat iedereen daarbij meteen aan een man denkt. De reactie vanuit de zaal deed haar even de wenkbrauwen optrekken. De aanwezige mannen roerden zich vrijwel unaniem door te bevestigen dat dit natuurlijk helemaal niet zo hoeft te zijn. De toon van de avond was gezet.

Van Arum denkt dat de dominante baas inderdaad de langste tijd heeft gehad. Haar visie is dat een goede directie uit mannen èn vrouwen bestaat. Met de juiste mix van beiden, waarbij....

 

LEES HET VOLLEDIGE ARTIKEL

TERUG. naar HOME
Ontmoet topvrouwen op de bijeenkomsten